Contributieregeling

Lidmaatschapjaar

De lidmaatschapsperiode van Scouting Erica loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor nieuwe leden die lid worden in de loop van het jaar, geldt dat de eerste contributie bepaald wordt door het aantal resterende maanden tot de volgende lidmaatschapsperiode maal 1/12 keer de jaarcontributie. Hieraan is een minimum van € 29,40 gesteld. Dit heeft te maken met de contributiegelden en verzekeringen die wij per jaar moeten voldoen aan Scouting Nederland.

Overgang nieuwe speltak

Als uw kind overgaat naar een nieuwe speltak, wordt de nieuwe speltakcontributie berekend vanaf de nieuwe contributieperiode (per 1 januari van het volgende jaar). Als uw kind binnen 4 weken na het overvliegen besluit te stoppen bij de nieuwe speltak, krijgt u de resterende contributie op (schriftelijk) verzoek terug, met aftrek van een vast bedrag van €29,40.

Vaststellen contributie

Contributietarief voor de verschillende speltakken wordt door de groepsraad (algemene leden vergadering) jaarlijkst vastgesteld. Het rekening nummer van de vereniging: NL 20 RABO 0338 9041 15

Afmelden lidmaatschap

De enige manier waarop u het lidmaatschap bij Scouting Erica kunt afmelden is door dit schriftelijk (per brief of onderstaand formulier) te melden aan de secretaris van Scouting Erica. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. De contributie wordt voor een volledig jaar voldaan, u krijgt geen contributie terug.

Afmelding lidmaatschap

Schriftelijke afmeldingen kunnen naar:
Scouting Erica
t.a.v. groepssecretaris
Krekelmeent 80
1218 ED Hilversum

1359940361 Mail  Postadres

Scouting Erica
Krekelmeent 80
1218 ED Hilversum

E-mail

KvK-nummer 65615875

1359937402 map magnify  Erica-Fort
Verlengde Fortlaan 116
1412 EA Naarden
Coördinaten  N 52° 17.099
       E 005° 08.617

Routebeschrijving  Routebeschrijving
1359937402 map magnify  Troephuis
Nwe 's-Gravelandseweg 68
1406 NH Bussum
Coördinaten  N 52° 15.916
       E 005° 09.012

Routebeschrijving  Routebeschrijving
1360287179 galeon  Haven
Jachthaven Het Anker
Oud - Loosdrechtsedijk 117
1231 LS Loosdrecht
Coördinaten  N 52° 12.426
       E 005° 05.719

Routebeschrijving  Routebeschrijving